Aktualności

17.10.2016
PROMOCJA ZDROWIA

Promocja zdrowia dla pracodwacy  
Promocja zdrowia dla pacjenta


Promocja zdrowia


 

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na swoje zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. (WHO, 1986r.)

Jednym z obszarów działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku jest profilaktyka i promocja zdrowia. Kluczowym zadaniem działań promocyjnych jest wzmacnianie zdrowia, poprzez utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu jak również promowanie zdrowego stylu życia. Partnerem do współpracy na rzecz zdrowia jest Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku, natomiast konsultantem i doradcą Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi.

 

    Trzy główne cele promocji zdrowia:

1. Dodanie życia do lat – poprawa zdrowia i jakości życia.
2. Dodanie lat do życia – zapobieganie przedwczesnej śmierci.
3. Dodanie zdrowia do życia – zmniejszenie zachorowalności
   i kalectwa (WHO).Promocja zdrowia w miejscu pracy

 

Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom

                     By zmieniali swój styl życia na sprzyjający ich zdrowiu”

                                                                         M.P O’DonnellPromocja zdrowia w miejscu pracy jest szczególnym przypadkiem promocji zdrowia. Działania promocyjne podejmowane wobec pracowników zakładów pracy to szereg czynności na rzecz potęgowania i rozwoju ich zdrowia. Dokonać tego można poprzez zmianę stylu życia tychże pracowników jak i środowiska, w którym żyją i pracują. Zmiana ta powinna dotyczyć zachowań związanych z wykonywaną pracą, ale również sposobu życia codziennego poza nią, a więc sposobu odżywiania, palenia tytoniu, picia alkoholu, aktywności fizycznej oraz zachowania się w sytuacjach stresowych. Te obie kategorie zachowań są obiektem oddziaływań zakładowych programów promocji zdrowia.

 

 

Główne obszary działania:


1. Opracowywanie i wdrażanie programów promocji zdrowia w zakładach
pracy.

2. Współpraca z przedstawicielami zakładów pracy w zakresie realizacji
programów promocji zdrowia
.
3.
Rozpowszechnianie informacji o promocji zdrowia wśród
podstawowych jednostek medycyny pracy.
4. Opracowywanie materiałów edukacyjnych dla beneficjentów 
realizowanych programów.

5. Działania edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia.

 

  Programy promocji zdrowia

 

  1.  Zakład pracy wolny od dymu tytoniowego.
  2. Biegaj bez zadyszki oddychaj bez kasłania – program profilaktyki
    przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  3.  Żyj zdrowo i aktywnie a unikniesz cukrzycy typu II.
  4. Razem po zdrowe serce – program promocji chorób układu krążenia.
  5. Niech plecy nie bolą – program profilaktyki układu ruchu.
  6. Wypalenie zawodowe.
  7. Program profilaktyki jaskry.
  8. Dbaj o oczy przy monitorze ekranowym. 

Nasz Zespół ds. Promocji Zdrowia:

mgr Elżbieta Wójtowicz
mgr Renata Anna Stróżańska
mgr Anna Raj
piel. specjalistka Lucyna Weremko
piel. specjalistka Mirosława Woźniak
piel. specjalistka Teresa Dampc
psycholog mgr Natalia Urbańska
lek. med. Katarzyna Lewosiuk
lek. med. Anna Korczak - Michałowska

                

Kontakt:

Gabinet Promocji Zdrowia
WOMP w Gdańsku, ul. Okrąg 1B

email – promocjazdrowia@womp.gda.pl

czynny w każdy  czwartek w godz. 14 35 do 16 00


Kontakt z Nami

Adres
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Okrąg 1B
80-871 Gdańsk

Rejestracja
tel:(58) 340 59 22

Sekretariat
tel:  (58) 340 59 00
faks: (58) 340 59 01
wiecej...

WOMP działa:
poniedziałek-piątek
godz.7:00-15:05
w tym

Rejestracja

poniedziałek-piątek
godz.7:00-14:35
 
Poradnie WOMP i Adminstracja.
poniedziałek-piątek
godz. 7:30-15:05

@NAPISZ DO NAS

Dojazd