Jak podpisać umowę na badania profilaktyczne

Procedury dotyczące podpisania umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku są bardzo proste.

Pracodawca powinien skontaktować się z sekretariatem Ośrodka pod numerem telefonu 58 340 59 00, gdzie uzyska podstawowe informacje na temat badań przeprowadzanych w Ośrodku.
Jeśli pracodawca zdecyduje się na podpisanie umowy otrzyma komplet dokumentów na pocztę mailową.
Po podpisaniu 2 egzemplarzy umowy i przesłaniu ich do WOMP pracownicy będą mogli rozpocząć badania.

Font Resize
Wysoki kontrast