Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1367)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1379)