Sprawozdawczość/statystyka

Sprawozdawczość statystyczna w 2023 roku (sprawozdania za 2022r)

Roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących MZ-35A i roczne sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZ-35B należy składać za pomocą

SYSTEMU STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA dostępnego na stronie www.ssoz.ezdrowie.gov.pl

Uwaga! Sprawozdania (za rok 2022) mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

 

 Instrukcja obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ

Informacja WOMP dla podmiotów leczniczych Pobierz

Informacja WOMP dla praktyk indywidualnych Pobierz