Promocja zdrowia

,Zdrowy pracownik w zdrowej organizacji

  Deklaracja Luksemburska

 

Zdrowie tworzy się wszędzie tam, gdzie mieszkamy, uczymy się, pracujemy. Miejsce pracy wpływa na zdrowie, a sama praca może stanowić przyczynę złego stanu zdrowia pracowników. Niekorzystne warunki dla zdrowia, nieadekwatne kompetencje do wykonywanych zadań, złe relacje międzyludzkie – to niektóre czynniki mające wpływ na zdrowie pracownika. Dlatego tak ważne jest promowanie zdrowia w miejscu pracy, którego celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia zatrudnionych osób. Wymaga to wysiłku od pracownika ale również i pracodawcy, któremu zależy na sukcesach przedsiębiorstwa.

,,Zdrowy pracownik w zdrowej organizacji
jest głównym celem działań promocyjnych.

Promując zdrowie w miejscu pracy należy pamiętać o trzech ideach:

1. Nie wystarczy chronić zdrowie pracowników przed zagrożeniami związanymi z pracą, ale należy je również umacniać poprzez działania podejmowane na terenie zakładu pracy.

2.  Na zdrowie pracownika mają wpływ nie tylko warunki w jakich odbywa się praca, ale zachowania własne pracownika podczas jej wykonywania, jak również styl życia poza pracą. Interwencje zdrowotne  powinny dotyczyć działań na obu tych polach.

3. Umacnianie zdrowia powinno odbywać się przy aktywnym udziale każdego pracownika i w ścisłym współdziałaniu z zakładem pracy, jest to rodzaj współodpowiedzialności   za zdrowie.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stwierdzają, iż zakład pracy jest miejscem, w którym istnieje możliwość prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia.

Strefy interwencji promocyjnych w miejscu pracy to dziedziny życia pracownika, które mogą być przedmiotem oddziaływań, mających na celu ich prozdrowotne ukształtowanie. Mogą one dotyczyć prawidłowego odżywiania, umiejętności radzenia sobie ze stresem, nadużywania alkoholu i innych.

Pracodawco na pewno dążysz do rozwoju swojej firmy, zainwestuj więc
w swojego pracownika, a szczególnie w jego zdrowie – to twój kapitał – opłaca się go pomnażać.

 

A co ty jako pracodawca zyskasz?

 

1.  Pracownika lepiej i efektywniej wykonującego swoje zadania poprzez wzmocnienie stanu zdrowia, rozwój kompetencji i zaangażowania.

2. Oszczędności kapitałowe poprzez zmniejszenie kosztów absencji chorobowej,  ryzyka zawodowego i kosztów wypadków w pracy.

3. Poprawę wewnętrznych relacji społecznych, wzmocnienie więzi i relacji międzyludzkich w wyniku integracji personelu z organizacją.

4. Pozytywny wizerunek firmy dbającej o zdrowie pracowników, co świadczy o jej dobrym statusie ekonomicznym i nowoczesnym sposobie zarządzania.

 

Pracodawco!!! mamy nadzieje, iż zostałeś przekonany, że
”dobre zdrowie jest celem, który wszystkim przynosi korzyści”
(IMP w Łodzi).

Nasze programy dostosujemy do zidentyfikowanych potrzeb pracowników i odpowiemy na Państwa oczekiwania w myśl zasady
„od ludzi do problemu”.

 

Wspólnie stworzymy miejsce pracy promujące zdrowie.