Promocja zdrowia dla pacjenta

Ludzie błagają Boga o zdrowie
Nikt jednak ze śmiertelników

Nie myśli, że zachowanie zdrowia

Leży w jego własnych rękach”

Demokryt

Zanim zajmiemy się tematem zdrowia i związaną z nim promocją zdrowia niezbędny jest powrót do czasów starożytności, bowiem już wtedy wiedziano o umacnianiu zdrowia i zapobieganiu chorobom. Ojciec medycyny europejskiej – Hipokrates w swoich naukach objaśniał, iż zdrowie zależy od równowagi pomiędzy tym co nas otacza, co na nas działa np. wiatr, woda, czy gleba, a indywidualnym sposobem życia czyli odżywianiem, zwyczajami seksualnymi, pracą i odpoczynkiem.

Minęło kilka tysięcy lat, wiek XX przyniósł ogromny postęp w dziedzinie leczenia ostrych postaci wielu schorzeń. Pomimo wielu różnych działań zdrowotnych badania pokazują, iż nasz styl życia, dotyczący nieprawidłowego sposobu odżywiania, wzrostu spożycia alkoholu, nikotyny, środków uspakajających, oraz braku ruchu są poważnym problemem zdrowotnym. Konsekwencją tych zjawisk jest występowanie chorób układu krążenia, nowotworów, otyłości i cukrzycy

Lekarze i pielęgniarki w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy starają się wyjść naprzeciw tym wyzwaniom i chcą pomóc każdemu pracownikowi (jak również jego rodzinie) w uzyskaniu wiedzy dotyczącej profilaktyki tych chorób.

Środkiem do zachowania dobrego zdrowia jest zmiana złych nawyków
i zachowań na takie, które będą służyły zdrowiu.

 

Być może jesteś już gotowy i chętnie podejmiesz takie działania prozdrowotne z naszą pomocą, ale może być i tak, że po prostu brak Ci motywacji. Nasze spotkania i rozmowa z pacjentem opiera się na partnerskiej współpracy, analizujemy sposób postrzegania przez pracownika swojej osobistej sytuacji oraz jego motywacji ku zmianom.

 

Wspólnie możemy wzbudzić pozytywną motywację do zmiany postaw.

Nie czekaj – daj sobie szansę i zacznij żyć zdrowo !!!